Se vårt prosjekt for

Omsorgspartner

Tjenester levert:

Nettside og drift

Pris tilsvarende prosjekt:

30.000 kr

Leveringstid:

3 uker

Om prosjektet

Omsorgspartner AS er et av landets største private foretak innenfor psykisk helsevern med over 700 ansatte. 

Sommeren 2022 ble det igangsatt arbeid med ny nettside som Krutt.Digital har levert. I utarbeidelsen av prosjektet ble det fokusert på å kommunisere verdigrunnlaget som Omsorgspartner er bygget på: Kunnskap, fleksibilitet, trygghet og glede.

“Vi er svært fornøyde med omleggingen til nye nettsider. Det ble gjennomført raskt og i henhold til avtale, og med god kvalitet. De gir god service og oppfølging av oss som kunde, og gjennomfører nødvendige tekniske oppgraderinger løpende – og oppdaterer og utvikler innnholdet etter behov og ønsker.”

Cathrine Fossnes

Administrerende direktør

Omsorgspartner AS